Site Overlay

Instruktioner

Digi-, offset- och storformatstryck

På denna sida hittar du den info du behöver, om du själv gör och levererar tryckfärdiga filer.

Längst ner på sidan hittar du de PDF-inställningar du ska använda i Indesign.

Produktens storlek och format

Materialet levereras i slutlig storlek, t.ex. A5, A4 eller A3. Varje sida levereras som en egen sida, dvs. inte som uppslag. Om produkten endast ska falsas/vikas, t.ex. till en 6-sidig 99×210 eller 4-sidig A5, kan du leverera filen som en dubbelsidig A4. Om färg eller bilder går ut ända till papperets kanter, behöver dokumentet också utfall (läs mer nedan).

Utfall (eng. bleed)

Alltså skärmån. Om du i den slutliga trycksaken har bilder eller andra element som går ända ut till kanten, behöver de förlängas med 3 mm utanför själva arket. Tryck- och skärmaskinerna har en felmarginal, och med utfall undgår man vita kanter då produkten skärs till rätt storlek.

Skärmärken

Digitryck: skärmärken behöver inte användas.
Offsettryck: använd skärmärken.
Storformatstryck: skärmärken behöver inte användas.
OBS! Alla andra märken lämnar du bort (registreringsmärken, färgkartor, utfallsmärken).

Marginaler

Placera inga viktiga text- eller dylika element fast i papperets kant, felmarginalen ska också här tas i beaktande.

Bilder

Branschstandard för bildernas resolution är 300 ppi (pixlar per tum). En lägre resolution kan ge bilderna en mjuk eller pixellerad effekt. Men olika tryckmaskiner har olika resolutionskrav, och beroende på bilderna kan man komma undan med lite lägre resolution, enlig följande:
Digitryck: 200 ppi.
Offsettryck: 270 ppi.
Storformatstryck: 150 ppi (banderoll, tyg, papper) / 250 ppi (tejp, fotopapper).

Färgprofil

Digitryck: använd Fogra39*.
Offsettryck: använd Fogra39 för bestruket papper och Fogra29 för obestruket papper.
Storformatstryck: använd Fogra39.

* I digitryck sker ingen punkförstoring, så fastän din produkt trycks på obestruket papper ska färgprofilen Fogra39 användas.

Filformat

Tryckfiler tar vi endast emot i PDF-format. Om ditt dokument är skapat i t.ex. Word, Publisher eller Pages, ska du spara den som en PDF som du sen skickar till oss.

Leverans av tryckfiler

Små filer under 20 MB kan du skicka per e-post till toimisto@add.fi. För större filer använder du vår Wetransfer på https://addfinland.wetransfer.com. Obs! Om du skickar med Wetransfer ska du alltid också skicka mer info per e-post.

PDF-inställningar

PDF-inställningar i Indesign

Indesign instruktioner 1
Välj förinställningen Press Quality, alla sidor (All), enskilda sidor (Pages).
Indesign instruktioner 2
Välj skärmärken (Crop Marks), ändra avståndet (Offset) till 3 mm samt kryssa för att använda dokumentets utfall (Bleed Settings). Om utfallsvärdena blir 0 mm har du glömt att definiera utfallet i dokumentets inställningar. Korrigera detta och exportera på nytt.
Indesign instruktioner 1
Om dina inställningar i Indesign är korrekta, ska här finnas färdigt ifyllt ”Document CMYK – Coated Fogra39”. Om det står nåt annat i rutan väljer du Fogra39, och då ser det ut enligt den infällda bilden.

För komplicerat?

Var allt detta för invecklat? Ingen panik – ta luren i handen och ring 0440 971 327, så berättar vi noggrannare.

Ta kontakt

Ta kontakt för prisuppgifter, leveranstider och allt annat du vill veta!

Ta kontakt!
Hej! Du kan skicka ett Whatsapp-meddelande härifrån!